Circulars - General Administration

Webcast Date Description
11-Dec-2022 Circular Regarding Public Holidays - 2023
12-Oct-2021 प्रशासकीय विभागाकरिता जनमाहती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी नियुक्तीबाबत
4-Sep-2021 कार्यालयीन कामकाज करताना भ्रमणध्वनीच्या वापराबाबत.
28-Jul-2021 ऑनलाईन कार्यक्रम १७ वा वर्धापन दिन 
17-Jun-2021 ऑनलाईन व्याख्यान जनजागती प्रबोधन आतरराष्टीय योग दिवस
7-Jun-2021 ऑनलाईन आतरराष्टीय योग दिवस च्या निमित्याने व्याख्यान
21-May-2021  कोविड १९ आजाराची बाधा झ्ज्ञाल्यास ऑक्सिजन बेड व उपलब्धेनुसार व्हिटीलेटर बेड राखीवठेवलेबाबत
6-May-2021 कोविड १९ लसीकरण करुन घेणेबाबत
10-Feb-2021 मंत्रालय सोलापूर हा उपक्रम राबविणेबाबत
9-Mar-2020 फलक मराठी भाषेत लावणेबाबत
5-Mar-2020 कोराना व्हायरस आजार याविषयावर मार्गदर्शनपर व्याख्यान
5-Mar-2020 पाळणाघर सुरु करण्यात आले
26-Feb-2020 मराठी भाषा गौरव दिनबाबत
2-Dec-2019 स्टेस ॲनेलीस (stress Analysis) बाबत
19-Jun-2019 योगा प्रशिक्षण मार्गदर्शन बाबत
7-Feb-2019 हॅण्डलूम इमातरीचे भूमीपूजन व ॲग्रेा टुरिझम सुरक्षाभिंतीचे भूमीपूजनबाबत
4-Jan-2019 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ ईर्व्हीएम व व्हीव्हीपॅटच‍ि चे प्रशिक्ष्ज्ाण
17-Nov-2018 ताणमुक्ती वर व्याख्यान
11-Sep-2018 केरळ राज्यातील अतिवष्टीमुळै एक दिवसाचे वेतन कपात
13-Aug-2018 रक्तदान शिबिरबाबत
7-Aug-2018 वैयिक्तिक आर्थ्ज्ञिक  नियोजन या विष्ज्ायावर  व्याख्यान
2-Jul-2018 एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिबिर
23-May-2018 उच्च रक्तदाब या विषयावर व्याख्यान
17-Mar-2018 नेत्र तपासणी शिबिर
23-Aug-2017 अवयवदान या विषयी व्याख्यान
14-Aug-2017 Child Sexual Abuse या विषयावर व्याख्यान
4-Aug-2017 राष्टीय हॅन्डलूम दिवस समारंभबाबत
12-Jul-2017 आत्महत्याग्रस्त शेतक-याच्या कुटुंबातील विधवा पत्नी व मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थीक मदत म्हणून एक दिवसाचे वेतन कपात
21-Jun-2017 प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या मधून गुणवंत कर्मचारी म्हणून गौरव व पाल्याचा गौरव करणेबाबत 
6-Mar-2017 जागतिक महिला दिन निमित्त व्याख्यान
9-Dec-2016 महाराष्टातील पत्रकारिता या विषयावर व्याख्यान
28-Sep-2016 आठवडयात एक दिवस खादी पोषाख परिधान करणेबाबत
4-Aug-2016 रक्तदान शिबिरबाबत
29-Jun-2016 कायमस्वरुपी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या वैद्यकिय खर्चाच्या वैद्यकिय प्रतिपूर्ती विमाछत्र योजना
4-Mar-2016 व्हिटामिन डि रक्त तपासणी शिबिर
26-Feb-2016 आईपणाचा विस्तार या विषयावर व्याख्यान
8-Oct-2015 अस्थिघनता तपासणी शिबिर
11-Aug-2015 हिमोग्लोबिन व रक्तगट तपासणी शिबिरबाबत
24-Jun-2015 योगा प्रशिक्षण मार्गदर्शन बाबत
16-Apr-2015 Google Apps for Education  चे प्रशिक्षण देणेबाबत
13-Feb-2015 अधिकारी व कर्मचारी यांचे अद्यावत ई-मेल आयडीबाबत
29-Jan-2015 रशियन व चिनी भाषा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाविषयी परिसंवाद

Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default