Advertisements

1)

पदवीधर नोंदणी जाहीर विज्ञापन

Click Here

2)

पदवीधर ऑनलाईन नावनोंदणीसाठी मुदतवाढ

Click Here

3)

पदवीधर मतदार नोंदणी करण्याकरिता नोंदणीकृत पदवीधरांना जाहीर सूचना

Click Here

4)

पदवीधर ऑनलाईन मतदार नोंदणीसाठी मुदतवाढ

Click Here

5)

मतदार नोंदणीसाठी पुन:श्च मुदतवाढ

Click Here

6)

विद्यापीठ अधिसभा, विद्यापरिषद व अभ्यासमंडळे निवडणूकांच्या मतदारयाद्या प्रसिध्द केल्याची अधिसूचना

Click Here

7)

विद्यापीठ अधिसभा, विद्यापरिषद व अभ्यासमंडळे निवडणूकांच्या दुरुस्तीनंतरच्या मतदारयाद्या प्रसिध्द केल्याची अधिसूचना

Click Here


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default