Circulars / Notices

Title
Uploaded on
07/11/2023
07/11/2023
31/10/2023
28/10/2023
25/09/2023
28/08/2023
25/07/2023
18/07/2023
15/07/2023
15/07/2023
महाविद्यालयातील शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून पदवी व पदव्युत्तर पदवी स्तरावरील नवीन अभ्यासपाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी/ संलग्निकरणाचा विस्तार/संलग्निकरणाचे नूतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार/निरंतर संलग्निकरण/महाविद्यालयीन नावातील बदल/महाविद्यालय बंद तसेच अभ्यासक्रम बंद करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणेबाबत परिपत्रक
15/07/2023
01/07/2023
07/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
12/04/2023
01/04/2023
15/03/2023
18/02/2023
13/01/2023
10/01/2023
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
07/11/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
20/08/2022
04/08/2022
22/07/2022
महाविद्यालयातील शैक्षणिक वर्ष2023-24 पासून पदवी व पदव्युत्त्र स्तरावरील अभ्यासक्रमाच्या संलग्निकरणाचे नुतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार/निरंतर संलग्निकरण/महाविद्यालयीन नावातील बदल तसेच महाविद्यालयातील विषय/अभ्यासक्रम/अतिरिक्त् तुकडी विद्याशाखा / महाविद्यालय बंद करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणेबाबत परीपत्रक
22/07/2022
15/07/2022
14/07/2022
13/07/2022
09/05/2022
26/04/2022
17/12/2021
30/11/2021
15/11/2021
22/10/2021
14/10/2021
22/09/2021
22/09/2021
08/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
30/08/2021
16/08/2021
07/08/2021
07/08/2021
06/08/2021
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019

 

 

 

Top

Style Options

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default