University Election Portal 2022

1)

Application For Registration of Graduates  http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

2)

पदवीधर नोंदणी जाहीर विज्ञापन  http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

3)

Register of Registered Graduates  http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

4)

पदवीधर ऑफलाईन नांवनोंदणीसाठी अर्जाचा नमुना  http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

5)

पदवीधर ऑनलाईन नांवनोंदणीसाठी मुदतवाढ  http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

6)

निवडणूक संदर्भातील सविस्तर जाहीर विज्ञापन

Click Here

7)

पदवीधर मतदार नोंदणी करण्याकरिता नोंदणीकृत पदवीधरांना जाहीर सूचना http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

8)

Register of Registered Graduates - 2010, 2015 & 2017 List http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

9)

Register of Registered Graduates 2022 Final List http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

10)

APPLICATION FOR ENROLLING AS VOTER - 2022 http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

11)

ऑनलाईन मतदार नोंदणी करण्याकरिता नोंदणीकृत पदवीधरांसाठी सूचना http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

12)

पदवीधर ऑनलाईन मतदार नोंदणीसाठी मुदतवाढ http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

13)

मतदार नोंदणीसाठी पुन:श्च मुदतवाढ

Click Here

14)

विद्यापीठ अधिसभा, विद्यापरिषद व अभ्यासमंडळे निवडणूकांच्या मतदारयाद्या प्रसिध्द केल्याची अधिसूचना

Click Here

15)

विद्यापीठ अधिसभा, विद्यापरिषद व अभ्यासमंडळे निवडणूकांच्या दुरुस्तीनंतरच्या मतदारयाद्या प्रसिध्द केल्याची अधिसूचना http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

16)

After Correction Electoral Roll http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

17)

निवडणूकीबाबत महत्वाची सूचना http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

18)

विद्यापीठ अधिसभा, विद्यापरिषद व अभ्यासमंडळे निवडणूकांच्या अंतिम मतदारयाद्या प्रसिध्द केल्याची अधिसूचना http://www.sus.ac.in/images/new.gif

Click Here

19)

Final Electoral Roll

Click Here

20) विद्यापीठ अधिकार मंडळाच्या मतदान केंद्रावर गुरुवार, दि.29 सप्टेंबर, 2022 रोजी होणाऱ्या निवडणुकीचा कार्यक्रम http://www.sus.ac.in/images/new.gif Click Here
21) मतदान केंद्राची यादी (Polling Center-2022) http://www.sus.ac.in/images/new.gif Click Here
22) Notice of Elections http://www.sus.ac.in/images/new.gif Click Here
23) जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत (Caste Validity Certificate) सर्व उमेदवारांना महत्वाची सूचनाhttp://www.sus.ac.in/images/new.gif Click Here
24) विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेतील इलेक्ट्रॉनिक्स ॲन्ड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरींग मधील सर्व उमेदवारांसाठी / मतदारांसाठी महत्वाची सूचनाhttp://www.sus.ac.in/images/new.gif Click Here
25) उमेदवारी अर्ज माघार घेण्यासाठी अर्जाचा नमुना http://www.sus.ac.in/images/new.gif Click Here
26) विद्यापीठ अधिकार मंडळाच्या निवडणुकीचा सुधारित कार्यक्रम http://www.sus.ac.in/images/new.gif Click Here
27) अपीलानंतर पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (निवडणूक -2022) Click Here
28)

Final Notifications

Click Here
29) मतदारांना सूचना Click Here
30) मतपत्रिकेच्या अवैधतेबाबत मतदारांना सूचना Click Here
31) उमेदवाराद्वारे मतदार प्रतिनिधी नियुक्ती पत्राचा नमुना Click Here
32) मतमोजणी कार्यक्रम - 2022 Click Here
33)

विविध अभ्यासमंडळाच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडणूकीची सूचना (Notice of Election)

Click Here
34)

विविध विषयांच्या अभ्यासमंडळ सदस्यांची यादी - २०२३

 

  Faculty of Science and Technology Click Here
  Faculty of Commerce and Management Click Here
  Faculty of Humanities Click Here
  Faculty of Inter-disciplinary Studies Click Here
35)

विविध अभ्यासमंडळाच्या अध्यक्ष पदासाठी छाननीनंतर पात्र व अपात्र उमेदवारांची सुधारित यादी

 
  Faculty of Science and Technology Click Here
  Faculty of Commerce and Management Click Here
  Faculty of Humanities Click Here
  Faculty of Inter-disciplinary Studies Click Here
36)

विविध अभ्यासमंडळाच्या अध्यक्ष पदाबाबतचे नोटीफिकेशन (Notification)

Click Here
37) Notice of Election Academic Council to Management Council Click Here
38)

पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

 
Click Here

Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default