Circulars

Details of Circular/Particular Circular Related To Circular Uploaded On
Revised Circular Regarding Exam Form Submission March 2021  (Only Law, Sem-I & II) March/April 2021 06/09/2021
Circular Regarding Exam Form Submission March 2021  (Only Law, Sem-I & II) March/April 2021 02/09/2021
Circular Regarding Super Late Fee Submitted By Colleges In Oct/Nov 2020 Oct / Nov 2020  01/09/2021
Cricualr Regarding Re-exam of Flood issues of the student  Re-exam of Flood issues of the student  09/08/2021
Date Extension For Internal Mark Submission Internal Mark 07/08/2021
Circular Regarding Exam Fees Fees 31/07/2021
Important Circular Regarding Consent Form Submission March 2021 Online Exam 31/07/2021
Circular Regarding Environment Exam. March 2021 Env Exam 28/07/2021
Revised ऑनलाईन परीक्षा मार्च  २०२१ तांत्रिक सहाय्याबाबत महत्त्चाची सुचना March 2021 Online Exam 10/07/2021
Circular Regarding M.E. Dissertation Extention for A.Y. 2016-2017 admited students  M.E. Dissertation Extention 09/07/2021
Revised Circular Regarding M.E. Dissertation Extention for A.Y. 2015-2016 admited students  M.E. Dissertation Extention 09/07/2021
(Revised) Circular Regarding Syllabus Completion and Internal Mark Fill Up March 2021 09/07/2021
Circular Regarding Time Slot Expansion For Mathematical Subjects Online Exam March 2021 08/07/2021
Circular Regarding Syllabus Completion and Internal Mark Fill Up March 2021 08/07/2021
Important Circular Regarding Exam Form Submission of March 2021  March 2021 Exam Event 07/07/2021
Circular Regarding Revised Extension For Exam Form Submission of  Sem I & Sem II Exam Form Submition March 2021 Event 06/07/2021
ऑनलाईन परीक्षा मार्च  २०२१ तांत्रिक सहाय्याबाबत महत्त्चाची सुचना March 2021 Online Exam 06/07/2021
Helpline Numbers For March 2021 Online Exam Helpline Numbers 05/07/2021
Instructions For Online Exam March 2021 March 2021 Exam Event 03/07/2021
Helpline Numbers For March 2021 Exam, Held In July/August 2021 March 2021 Event 02/07/2021
Circular Regarding Extension For Exam Form Submission With 'Super Late' Fee Exam Form March 2021 Event 02/07/2021
Revised Circular Regarding Education All Syllabus (B.Ed, M.Ed, B.P.Ed, M.P.Ed) Viva-Voce and Practical Exams July/Aug 2021 Viva-Voce and Practical Exams 23/06/2021
Revised Circular Regarding Extension For Exam Form Submission Exam Form March 2021 Event 16/06/2021
Circular Regarding Syllabus Completion March 2021 Exam 14/06/2021
Circular Regarding Internal Marks/Viva/Practical/Dissertation March 2021 Exam 11/06/2021
Circular Regarding Exam Fee Refund Oct 2019 and March 2020 05/06/2021
Circular Regarding Exam Form Submission March 2021 March 2021 03/06/2021
Circular Regarding Practical Exam  Practical Exam 28/05/2021
Regarding Environmental Studies Marks of Old Students Regarding Environmental Studies  15/05/2021
Arrangement Practical Exam Event Oct-2020  Arrangement Practical Exam 15/05/2021
Regarding Students Problem Solved by College Level Students Problem 12/05/2021
Regarding Internal Marks & Practical Marks  Internal Marks and Practical Marks 11/05/2021
Regarding Internal Marks  Internal Marks 10/05/2021
Instructions for Exam and Helpline Number  Helpline Numbers 04/05/2021
Revised Circular Regarding Ordinance 0.7 Fine for Correction in Marks March 2021 Correction In Marks 04/05/2021
Circular Regarding Internal Marks /Viva /Practical/Dissertation. (Engg/Pharmacy) Internal Marks and Practical Marks 29/04/2021
Instructions For Online Exam Held In May 2021 Oct 2020 28/04/2021
Circular Regarding Education Practical Exam Date Circular March/April-2021 Practical Exam 12/04/2021
Circular Regarding Internal Marks and Practical Marks. Internal Marks and Practical Marks 07/04/2021
Circular Regarding M.E Extention for A.Y 2015-16 admitted Students Exam Form 06/04/2021
Re-Revised Circular Regarding Exam Form Submission Exam Form 20/03/2021
Re-Revised Circular Regarding Exam Form Submission Exam Form 10/03/2021
Information for B.A./B.Com & M.A./M.Com External Students for OCT 2020 Exam Event  Oct 2020 Exam Event 05/03/2021
Circular Regarding Advance Settlement 2020-2021 Advance Settlement 03/03/2021
Revised Circular Regarding UG Exam Form Submission Exam Form 03/03/2021
Circular Regarding UG  Exam Form Submission Oct-2020 Exam 26/02/2021
Circular Regarding CA Mark Entry Extension Oct-2020 Exam 21/02/2021
Circular Regarding CA Mark Entry Oct-2020 Exam 15/02/2021
Circular Regarding UA-Practical, Viva-Voce, Dissertation Marks Oct-2020 Exam 12/02/2021
हिवाळी (ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२०) परीक्षा आयोजनाबाबत… Oct-2020 Exam 22/01/2021
Circular Regarding M.Com Class Improvement & Re-Degree Class Improvement & Re-Degree 21/01/2021
Circular Regarding Law Exam Form Submission Date Exam Form 20/01/2021
Circular Regarding Consent Form for Jan 2021 Examinations Exam Jan 2021 20/01/2021
Circular No 04 Regarding MPhil PhD Coursework Exam Feb-March 2021 18/01/2021
Circular Regarding ME Self Learning Oct-2020 Exam 16/01/2021
प्रवेश व परीक्षा अर्ज लिंक मुदत वाढविल्याबाबत Oct-2020 Exam 08/01/2021
Regular Student Exam Fee Refund Exam March 2020 04/01/2021
Circular Regarding Super Late Fee Fee 04/01/2021
Exam Form Submission OCT 2020 Oct-2020 Exam 29/12/2020
माहे नोव्हेंबर/डिसेंबर २०२० च्या परिक्षांच्या आयोजनाबाबत Oct-2020 Exam 23/12/2020
Information for B.A./B.Com & M.A./M.Com External Students for Jan 2021 Exam. External Department 23/12/2020
Circular Regarding Admission Dates On University Portal Oct-2020 Exam 23/12/2020
परीक्षा अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबतचे सुधारित परिपत्रक ऑक्टो-नोव्हेंबर परिक्षेबाबत Oct-2020 Exam 22/12/2020
ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या शैक्षणिक वर्ष २०१३-२०१४ च्या पॅटर्नमधील जे विध्यार्थी परीक्षेपासून वंचीत राहिले आहेत, अशा विद्यार्थीना परीक्षेची एक संधी हिवाळी सत्रामध्ये परीक्षा देण्याबाबत परीक्षा बाबत 16/12/2020
Circular Regarding Education B.Ed, B.P.Ed, M.Ed,M.P.Ed Practical UA,Viva Voce Oct/Nov 2020 Exam UA Practical & Viva Voce Exam 16/12/2020
Circular Regarding Admission Extension Date Admission Extension 15/12/2020
मार्च/एप्रिल २०२० च्या  झालेल्या परीक्षेच्या फोटोकॉपी / पुनर्मूल्यांकना बाबत... फोटोकॉपी / पुनर्मूल्यांकना बाबत... 07/12/2020
Medium of Instruction Medium of Instruction 25/11/2020
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय / संस्था / विद्यापीठ यांनी त्यांचे प्रोफाईल अद्ययावत करणेबाबत. शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२०-२१ 24/11/2020
Circular Regarding Democracy, Elections and Good Governance Paper Democracy, Elections and Good Governance Paper 09/11/2020
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० उन्हाळी सत्र परीक्षेसाठी परीक्षा फॉर्म न भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा फॉर्म भरण्याची शेवटची मुदत  परीक्षा फॉर्म भरण्याची शेवटची मुदत  31/10/2020
माहे मार्च/एप्रिल २०२० च्या परिक्षेसाठी फॉर्म भरण्याबाबत माहे मार्च/एप्रिल २०२० च्या परिक्षेसाठी फॉर्म भरण्याबाबत 27/10/2020
Circular Regarding Pending CA Marks of Exam March April 2020 Exam March April 2020 23/10/2020
दिनांक ०५-१०-२०२० रोजीची परीक्षा दिनांक २४-१०-२०२० रोजी पुन्हा आयोजित केल्याबाबत... दिनांक ०५-१०-२०२० रोजीची परीक्षा दिनांक २४-१०-२०२० रोजी पुन्हा आयोजित केल्याबाबत... 21/10/2020
Circular regarding College should Not send Students directly to the University Circular regarding College should Not send Students directly to the University 21/10/2020
Circular Regarding Bank Details of All Affiliated College Circular Regarding Bank Details of All Affiliated College 21/10/2020

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२०  रोजीची परीक्षा पुढे ढकलल्याबाबत …

दिनांक  १६ ऑक्टो बर  २०२० रोजीची परीक्षा पुढे ढकलल्याबाबत…

15/10/2020
दिनांक : १४ व १५ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्याबाबत… दिनांक  : १४ व १ ५ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्याबाबत… 14/10/2020
दिनांक ६,७ व ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या परीक्षाबाबत..  दिनांक ६,७ व ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या परीक्षाबाबत..  06/10/2020
ऑनलाईन परीक्षा मार्च/एप्रिल 2020 सुरू असल्याबाबतचे परिपत्रक ऑनलाईन परीक्षा मार्च/एप्रिल 2020 सुरू 05/10/2020
लोक सेवा हक्क अधिनियम शून्य प्रतिसाद असलेल्या सेवांबाबत परिपत्रक  लोक सेवा हक्क अधिनियम शून्य प्रतिसाद असलेल्या सेवांबाबत 16/09/2020
Circular Regarding Mar/Apr/May-2020 Exam Mar/Apr/May-2020 Exam 10/09/2020
Circular regarding Practical,Viva,Democracy and Environmental Science Practical,Viva,Democracy and Environmental Science 07/09/2020
Revised Exam Related Documents Fee Exam Related Documents Fee  28/08/2020
Circular Regarding Extended Date Of Engineering, Pharmacy, Architecture,MBA Exam Form Extended Date Of Exam Form 10/08/2020
New Letter Regarding ATKT and Repeater Student's Examination  ATKT and Repeater Student's Examination 07/08/2020
Revised Letter Regarding ATKT and Repeater Student's Examination  ATKT and Repeater Student's Examination 07/08/2020
Semester Exam Fee Related Letter Exam Fee 05/08/2020
Circular Regarding Extended Date Of Exam Application Form Exam Applicaion Form  30/07/2020
M.E Online Oral Viva Letter M.E Sem-IV Oral Viva 08/07/2020
Circular regarding Practical,Viva,Democracy and Env Science Exam Oct/Nov 2020 15/06/2020
Revised Circular Regarding Summer Examination 2020  Summer Examination 29/05/2020
Circular Regarding Summer Examination 2020  Summer Examination 27/05/2020
Circular No.7 Regrading Exam Form Submission Exam Form Submission 16/03/2020
Circular Regarding Mar/Apr 2020 Exam  Exam Section 06/03/2020
Circular No.6 Regarding Exam Session Exam Session 27/02/2020
Circular No.5 Regarding Senior Supervisor and Flying Squad  Senior Supervisor and Flying Squad 24/02/2020
Circular No.2 Regarding Repeater Student Exam Form Date And Fee (REVISED) Repeater Student Exam Form Date And Fee 15/02/2020
Circular Regarding Senior Supervisor and Flying Squad Senior Supervisor and Flying Squad 22/01/2020
Circular regarding dates of application for MA,Music,Tabla,Natak, MBA and BVoc in engineering colleges Exam dates 10/01/2020
Answer book assessment letter   09/01/2020
Cricular No.112 Regarding Exam Form Submission Date for LL.B,B.Ed,B.P.Ed.,M.Ed.,M.P.Ed Sem-I Exam Form Submission Date 16/12/2019
Circular Regarding Answer Paper Assessment of Oct-Nov 2019 Exam Assessment Of Exam  19-12-2019
M.Sc practical Exam conduct Letter Exam conduct Letter 16/11/2019
Circular No. 110 Regarding Exam Session Period Exam Session Period 15/11/2019
CHB Teacher Assessment Work Application Form  Work Application Form 07/11/2019
Circular No. 109 Regarding Exam Date Change of M.A. Part-l, Semester -ll, Economics Gr.C Paper-l Micro Economic Anatysi Exam Date Change 06/11/2019
One day workshop of BMPS Software registation for Engineering and Pharmacy Colleges BMPS Software Workshop 06/11/2019
Circular No . 107  Regaring UA Practical Marks Entry from College Login University Practical Exam Marks 05/11/2019
Answerscript collection from various colleges Schedule of Answerscript Collection 1/11/2019
Circular No. 106 Regarding Exam Date Change of B.A. LL.B - III (Sem - VI) Exam Date Change 30/10/2019
Circular No. 100 Regarding Exam Date Change of University Campus M.A., M.Com., M.Sc.(All Subject) and MCA(Science)  Exam Date Change 24/10/2019
Circular No. 99 Regarding Exam Date Change of M.Sc.(All Subject) and MCA(Science) Exam Date Change 24/10/2019
Circular Regarding  Internal Marks Upload & Submission Exam Date 16/10/2019
Circular Regarding use of university old answer sheet  use of university answer sheet  11/10/2019
Circular Regarding Oct/Nov 2019 Exam:  General instructions and Barcode System Oct/Nov 2019 Exam 04/10/2019
Circular Regarding Revised Remunration Rate
F.Y. 2019-20
Revised Remunration Rate F.Y. 2019-20 04/10/2019
Junior Supervisor Report/Absent Form  Jr. Supervisor Report/Absent Form 04/10/2019
दि. २१/१०/२०१९ रोजी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीचे मतदान असल्याने   दि. २१/१०/२०१९ व २२/१०/२०१९ या दिवशीच्या परीक्षेबाबत...    - 03/10/2019
Circular No.93 Repeated Engg. Student of all faculty Exam Form Date and Fee Repeated Student Exam Form Date And Fee 03/10/2019
Meeting of Principal & Exam Related Staff Exam Oct/Nov 2019 27/09/2019
Onscreen Evaluation Workshop for College Teacher Exam Oct/Nov 2019 27/09/2019
Exam Session Period Oct 2019 Exam Session Period 24/09/2019
जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कलावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित आपदग्रस्तांना मदत करण्याबाबत  - 24/09/2019
Urgent Circular Exam Date 16/09/2019
Late Fee Letter Oct 2019 Late Fee Letter 11/09/2019
Circular Regarding English Instrucations  English Instrucations 31/08/2019
Circular No.91 Regading Senior Supervisor and flying squad Senior Supervisor And Flying Squad 28/08/2019
Regarding Pattern Change Students Pattern Change Student 28/08/2019
Circulars regarding NPTEL & Self Learning Courses NPTEL & Self Learning Courses 21/08/2019
Circular No.89 Repeated Student of all faculty Exam Form Date and Fee Repeated Student Exam Form Date And Fee 19/08/2019
External Admisssion Circular 2019-20 External Admission 31/07/2019
Cirular Regarding the nominees for external senior supervisor and flying squad Senior supervisor and flying squad 05/07/2019
Corrected Copy Of Examination Fee Exam Fee Chart 14/06/2019
Letter related to collect exam fee for both semester Exam Fee 24/06/2019
Circular Regarding Result Correction Result Correction 07/06/2019
Circular Regarding Advance Settlement Mar/Apr 2019 Advance Settlement 07/06/2019
Circular Regarding Photocopy and Revaluation March / April 2019 Photocopy and Revaluation  24/05/2019
Circular regarding formula for conversion of CGPA to percentage marks  CGPA to percentage conversion formula 16/05/2019
Circular For Online Question Paper Distribution System Mar/April 2019 Exam 27/03/2019
Circular for Student Seating Arrangement  Mar/April 2019 Exam 16/03/2019
Circular No.74 regarding internal supervisor according to session  Internal Supervisor According To Session 13/03/2019
First Year Practical Exam Practical Exam  25/02/2019
Circular Regarding Internal Mark Submission Exam Mar/Apr 2018 Internal Mark Submission 16/02/2018
Circular About M.E. Dissertation Course Dissertation  
Excel Sheet for personal information of employees Employees Information  
Circular Regarding to sumbit copy cases to the main CAP Center & fill the online information for Oct/Nov 2016 exam is available on website Lapses  
Circular Regarding Internal Mark Submission Exam Mar/Apr 2017 Internal Mark Submission  
Circular regarding B.Sc Sem - I old Pattern student equivalent Subject exam oct 2017 Equivalent Subject  

Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default