NET/SET/GATE

SET Qualified Students

Student Name Year
Mhetre Mahadev  2016-17
Pandit Shivani Sunil 2017-18
Bagali Manmath Nagendra 2017-18
Barkade Sunil 2017-18
Randive Shankar Govardhan 2020-21
Mane Avinash Tanaji 2020-21
Molane Avinash Chandrakant 2020-21
Shinde Dinesh Prakash 2020-21
Mane Aparna Tanaji 2020-21
Sheetal Shankar sheetaramsing 2020-21
Dahiwade Prathamesh Basavraj 2020-21
Nimbalkar Tanaji Mahadev 2020-21
Salunkhe Amol Subhash 2021-22
Gavande Shivani Shridhar 2021-22
Pawar Divya Chandrakant 2021-22
Randive Ashish Uttam 2021-22
Waghmare Ashruba Arjun 2021-22
Jadhav Pooja Vishnu 2021-22
Kale Amruta  2021-22
Surwase Vinay Jeevak 2021-22

 

NET Qualified Students

Student Name Year
Ingole Sachin Madhukar 2014-15
Patil Suraj  2014-15
Mhetre Mahadev  2017-18
Bagali Manmath Nagendra 2017-18
Jirkangali Sidraya 2018-19
Pujari Sanjaykumar 2018-19
Randive Shankar Govardhan 2019-20

 

GATE Qualified Students

Student Name Year
Thite Vijaya 2015-16
Bagali Manmath Nagendra 2016-17

 

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default